Mirage shopping center — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
1/195

Mirage shopping center

premietanie (slideshow)
Mirage shopping center


MIRAGE SHOPPING CENTER Žilina

Stavba skolaudovaná
(Foto: 20. 4. 2012)

Stavba bola skolaudovaná 17. 12. 2010 mestským stavebným úradom, posledný pracovný deň pred ukončením funkčného obdobia primátora Ivana Harmana. Obchodné centrum bolo otvorené bez kolaudácie už 15. 11. 2010. Aj napriek tomu, stavbu budeme ešte sledovať až do jej dokončenia.

Názov stavby: MIRAGE SHOPPING CENTER Žilina. Stavebník: Ing. George Trabelssie, Mirage shopping center, a.s. Framborská 12, 010 01 Žilina. Projektant: Ing. arch. Michal Diviš, Architekti, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 12, Žilina. Termín výstavby: začiatok 5/2009, ukončenie 10/2010.

Zhotovitelia: Ekostav Slovakia, spol. s r.o., Framborská 7. 010 01 Žilina.
ENERGO CONTROLS, s.r.o., Juraja Závodského 49, 010 01 Žilina.
HORVAT klimatizacia a vetranie, s.r.o., Bánovská cesta 11, 010 01 Žilina.
FENESTRA, spol. s r.o., Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce.
ALLESMONT s.r.o., Ondreja Mesaroša 740/10, 013 03 Varín.
ANTES - GM s.r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín.
HARD - SOFT TECHNOLOGIES s.r.o., Farská 6, 010 01 Žilina.

Kauza Aupark, ktorá sa už niekoľko rokov ťahá po súdoch, má ďalší pozitívny výsledok. Prednedávnom sa nám podarilo zaznamenať obrovský úspech, keď súd rozhodol, že mesto Žilina nemusí v súvislosti s výstavbou obchodného centra v strede mesta spred vyše desiatich rokov zaplatiť 17,5 milióna eur. Takúto sumu požadovala spoločnosť GETWAY MANAGEMENT, a.s. ako náhradu škody za prieťahy pri výstavbe. Okresný i krajský súd túto žalobu zamietol, pričom verdikt je aktuálne právoplatný, momentálne sa však ešte čaká na posúdenie Najvyšším súdom, keďže developer využil možnosť dovolacieho konania ako mimoriadneho opravného prostriedku.
V súvislosti s touto kauzou sa však vedie i druhé súdne konanie, v ktorom je žalovaná Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pričom mesto Žilina v tomto konaní vystupuje ako vedľajší účastník. Predmetom konania bola náhrada škody vo výške 1,3 mil. eur, ktorá mala spoločnosti GETWAY MANAGEMENT, a.s. vzniknúť v súvislosti s údajným omeškaním výstavby obchodného centra Aupark. Odvoláva sa pritom na spochybňované rozhodnutie stavebného úradu mesta Žilina. Ak by bola uvedená spoločnosť v tomto súdnom konaní úspešná, ministerstvo by muselo uhradiť škodu a mestu Žilina by hrozilo, že si ministerstvo bude voči nemu uplatňovať regresný nárok. Okresný súd v Žiline koncom apríla však túto žalobu v celom rozsahu zamietol. „Vždy sme zastávali názor, že mesto Žilina investorovi v súvislosti s výstavbou obchodného centra nespôsobilo žiadnu škodu. O to viac bolo v záujme mesta, aby ministerstvo bolo v konaní úspešné“, uviedol primátor mesta Igor Choma. V tejto veci mesto zastupuje advokátska kancelária HADBÁBNA & spol., s.r.o., ktorá mesto úspešne zastupovala aj v súdnom konaní o náhradu škody v celkovej výške 17,5 mil. eur.
Začiatok „sedemnásťmiliónového“ sporu súvisí s predajom pozemkov na Štúrovom námestí pre výstavbu nákupného centra Aupark. Predaj pozemku odklepli na návrh vtedajšieho primátora Jána Slotu mestskí poslanci ešte v decembri 2003. Námestie vtedy predali za 50 miliónov slovenských korún. Nástupca Jána Slotu primátor Ivan Harman však výstavbu obchodného centra zastavil, predaj označil za nevýhodný a napadol ho na súde. Investor projekt previedol na inú spoločnosť, ktorá v budovaní obchodného domu pokračovala. Žiadal však o úhradu škody za pozastavenie projektu, ktorú vyčíslil na 17,5 milióna eur.

Barbora Zigová, hovorkyňa mesta. Tlačová správa Mesta Žilina: Ďalšia dôležitá výhra mesta v kauze Aupark. Dňa 22. máj 2018. Text prevzatý z web. stránky mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1315

[0] Komentárov

Pridať komentár