Preložka štátnej cesty II/583 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
6/6

Preložka štátnej cesty II/583

premietanie (slideshow)
Preložka štátnej cesty II/583


Preložka štátnej cesty II/583 (v čase výstavby)

Novobudovaná komunikácia, preložka štátnej cesty II/583, má celkovú dĺžku 6,9 km a vedie zo Žiliny (napojená je na jestvujúci most ponad Váh medzi Žilinou a Tepličkou nad Váhom) s pripojením na pôvodnú cestu II/583 pri obci Varín. Nová komunikácia obchádza automobilku z druhej strany, vedie popri železničnej trati Košicko-bohumímskej železnice. Obchádza obce Teplička nad Váhom, Nededza a Gbeľany. Na komunikáciu sa napája západná a východná štvorprúdová komunikácia, ktoré uzatvárajú areál automobilky zo západnej a východnej strany a zároveň prepájajú starú cestu II/583 s novobudovanou komunikáciou.

Dokončená je zatiaľ len prvá etapa s investičnými nákladmi 1,050 miliardy korún, ktorá bola odovzdaná do užívania 22.9.2006 v úseku od mosta cez Váh po východnú komunikáciu pri dodávateľskom závode Mobis Slovakia. Druhá etapa, ktorá bude obchvatom Gbelian, bude stáť 150 miliónov korún a meria 1,7 km. Cesta bude končiť pri Varíne. Realizáciu druhej etapy predpokladajú hneď po ukončení prvej.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2525

[0] Komentárov

Pridať komentár