Preložka štátnej cesty II/583 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
3/6

Preložka štátnej cesty II/583

premietanie (slideshow)
Preložka štátnej cesty II/583


Preložka štátnej cesty II/583

(v čase výstavby)
Novobudovaná komunikácia, preložka štátnej cesty II/583, má celkovú dĺžku 6,9 km a vedie zo Žiliny (napojená je na jestvujúci most ponad Váh medzi Žilinou a Tepličkou nad Váhom) s pripojením na pôvodnú cestu II/583 pri obci Varín. Nová komunikácia obchádza automobilku z druhej strany, vedie popri železničnej trati Košicko-bohumímskej železnice. Obchádza obce Teplička nad Váhom, Nededza a Gbeľany. Na komunikáciu sa napája západná a východná štvorprúdová komunikácia, ktoré uzatvárajú areál automobilky zo západnej a východnej strany a zároveň prepájajú starú cestu II/583 s novobudovanou komunikáciou.

Dokončená je zatiaľ len prvá etapa s investičnými nákladmi 1,050 miliardy korún, ktorá bola odovzdaná do užívania 22.9.2006 v úseku od mosta cez Váh po východnú komunikáciu pri dodávateľskom závode Mobis Slovakia. Na trase je šesť mostných objektov, tri protihlukové steny v katastri obce Teplička nad Váhom s celkovou dĺžkou 900 metrov. Súčasťou stavby je osvetlenie, kanalizácia, ošetrená odlučovačmi ropných látok. Most nad železničnou vlečkou je založený na veľkopriemerových pilótach, do násypov zemného telesa je zabudovaných 600 tisíc m3 násypového materiálu. Komunikácia je široká, a aj keď je dvojpruhová, budovaná je s výhľadom na kategóriu rýchlostnej štvorpruhovej komunikácie diaľničného typu. Celková plocha komunikácie je 150 tisíc m2. Cestu postavila Žilinská spoločnosť Váhostav - SK.

Druhá etapa, ktorá bude obchvatom Gbelian, bude stáť 150 miliónov korún a meria 1,7 km. Cesta bude končiť pri Varíne. Realizáciu druhej etapy predpokladajú hneď po ukončení prvej.
Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2815

[0] Komentárov

Pridať komentár