Ústav informačných a komunikačných technológií — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
2/5

Ústav informačných a komunikačných technológií

premietanie (slideshow)
Ústav informačných a komunikačných technológií


Ústav informačných a komunikačných technológií a Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity

(Foto: 26. 7. 2006)

Ústav informačných a komunikačných technológií Žilinskej univerzity, Internátna, 010 26 Žilina.
Tel.: 041/513 1850, 041/565 1463, web: www.uikt.utc.sk, e-mail: Jozef.Muzik@nic.utc.sk, web: http://uikt.uniza.sk/

ÚIaKT je pracovisko s celoškolskou pôsobnosťou. Jeho poslaním je projektovanie, zavádzanie a koordinácia využívania moderných informačných technológií v riadení a správe školy, vo výučbe a v oblasti vedy a výskumu. ÚIaKT zabezpečuje komplexný softverový, technický a prevádzkový servis pre pracoviská školy.

Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
Tel: 041/513 52 51, fax: 041/513 50 45, e-mail: utv@rekt.uniza.sk, web: http://utv.uniza.sk/

Ústav telesnej výchovy je celoškolské pracovisko univerzity, zabezpečujúce a rozvíjajúce program pohybových aktivít pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 2455

[0] Komentárov

Pridať komentár