Rektorát Žilinskej univerzity — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
27/29

Rektorát Žilinskej univerzity

premietanie (slideshow)
Rektorát Žilinskej univerzity


Rektorát Žilinskej univerzity

Rector´s office of University of Zilina

Rektorát, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
Rektor: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., T: 041/513 51 00, kancelária rektora: T: 041/513 51 01, tel. ústredňa: 041/513 50 01, e-mail: rektor@rekt.uniza.skm, web: www.uniza.sk.

Doprava MHD: Trolejbusová linka č. 4 od železničnej a autobusovej stanice.

Žilinská univerzita v areáli na Veľkom diele otvorila 24. septembra 2009 nové priestory pre Fakultu prírodných vied a Stavebnú fakultu. Fakulty sa presťahovali z Hurbanovej a Komenského ulice. Fakulta špeciálneho inžinierstva zostáva ešte v centre mesta na Ul. 1. mája.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 6801

[0] Komentárov

Pridať komentár