Mestský úrad v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
58/58

Mestský úrad v Žiline

premietanie (slideshow)
Mestský úrad v Žiline


Mestský úrad v Žiline

Klientske centrum
(Foto: 1. mája 2007)

Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Tel. informátor: +421 41 706 31 11, ústredňa: +421 41 7063 611, web: www.zilina.sk.

Telefónne kontakty na primátora, prednostu, odbory, oddelenia a zamestnancov Mestského úradu v Žiline po kliknutí na odkaz: www.zilina.sk.

Klientske centrum MsÚ Žilina – tel. informátor: 706 31 11, web: www.zilina.sk/80/klientske-centrum.
Úradné hodiny v klientskom centre MsÚ na horeuvedené činnosti: Po 7:30 – 15:30, Ut 7:30 – 15:30, St 7:30 – 17:00, Št 7:30 – 15:30, Pi 7:30 – 14:00 hod.

Klientske centrum podateľňa, matrika, overovanie podpisov, evidencia obyvateľstva, evidencia budov, sociálne a bytové, miestne dane, pokladňa, stavebný úrad a životné prostredie, doprava a komunálne služby. Pred návštevou klientského centra si overte stránkové dni a hodiny na web. stránke mesta www.zilina.sk.

Stránkové hodiny pracoviska OR Policajného zboru a pracoviska DPMŽ
nie sú totožné so stránkovými hodinami Klientskeho centra MsÚ v Žiline.


Klientské centrum, Okresného riaditeľstva PZ v Žiline na MsÚ v Žiline. Príjem žiadostí – občianske preukazy (OP), vodičské preukazy (VP) a cestovné doklady (CD) tel. 096 140 3411. Výdaj OP, VP a CD tel. 096 140 3424.

Príjem žiadostí (občianske preukazy, cestovné doklady a vodičské preukazy), Mestský úrad Žilina, klientské centrum: Po 07:30 – 15:00, Ut 07:30 – 12:00, Str 07:30 – 17:30, Štv 07:30 – 12:00, Pia 07:30 – 12:00.

Výdaj vyhotovených dokladov (občianske preukazy, cestovné doklady a vodičské preukazy), Mestský úrad Žilina, klientské centrum: Po 07:30 – 15:00, Ut 07:30 – 15:00, Str 07:30 – 17:30, Štv 07:30 – 15:00, Pia 07:30 – 12:00.

Pred návštevou klientského centra na MsÚ si overte stránkové dni a hodiny na web. stránke MsÚ v Žilina a Okresného riaditeľstva PZ v Žiline. Všetky informácie o vybavovaní vodičských preukazov, OP a CD nájdete na stránke MV SR www.minv.sk.

Veľká okružná 31, OR PZ v Žiline - evidencia vozidiel a zbrojné preukazy
Evidencia vozidiel, pracovisko Okresný dopravný inšpektorát, OR PZ v Žiline, Ul. Veľká okružná č. 31. Po 07:30 – 15:00, Ut 07:30 – 12:00, Str 07:30 – 17:30, Štv 07:30 – 12:00, Pia 07:30 – 12:00.

Zbrojné preukazy, OR PZ v Žiline, Ul. Veľká okružná č. 31. Po 07:30 – 15:00, Ut 07:30 – 12:00, Str 07:30 – 17:30, Štv 07:30 – 12:00, Pia 07:30 – 12:00.

Pred návštevou Okresného riaditeľstva PZ v Žiline si overte návštevné hodiny na stránke MV SR www.minv.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 18695

[0] Komentárov

Pridať komentár