Rektorát Žilinskej univerzity — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
8/29

Rektorát Žilinskej univerzity

premietanie (slideshow)
Rektorát Žilinskej univerzity


Rektorát Žilinskej univerzity

Rector´s office of University of Zilina
(Foto: 24. 4. 2010)

Rektorát, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
Rektor: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., T: 041/513 51 00, kancelária rektora: T: 041/513 5101, tel. ústredňa: 041/513 50 01, e-mail: rektor@rekt.uniza.skm, web: www.uniza.sk.

Profil univerzity: Doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia.

Vedecké a odborné zameranie: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Fakulta prírodných vied;
Ústav súdneho inžinierstva, Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav dopravy – CETRA.

Text prevzatý z web. stránky Žilinskej univerzity: www.uniza.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 5208

[2] Komentárov

admin - Štvrtok 27 September 2012 17:13

Bez prestupovanie od žel. a autobusovej stanice trolejbusom č. 4.

lacike - Štvrtok 27 September 2012 09:49

Ako sa dostanem ku rektorátu ?
Pridať komentár