Mestské múzeum Rajec — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
7/24

Mestské múzeum Rajec

premietanie (slideshow)
Mestské múzeum Rajec


Mestské múzeum Rajec

Národopisná expozícia
(Foto: 26. 3. 2010)

Rajec dostal v priebehu storočí od panovníkov rôzne výsady, ktoré napomáhali jeho hospodárskemu vývoju. V roku 1604 cisár Rudolf II, vydal pre mesto privilégium, podľa ktorého mohli Rajčania šesť dní v roku usporadúvať v meste jarmoky. V roku 1609. Matej II oslobodil Rajčanov od platenia mýta v celom Uhorsku. Toto privilégium v roku 1749 potvrdila Mária Terézia, kópia listiny sa nachádza vo vitríne múzea.V polovici 18. storočia tu pôsobilo spolu okolo 500 remeselníkov, ktorí boli združení do cechov. Najstarší bol cech ševcov, založený okolo r. 1478. Vo vitrínach sú vystavené artikuly niektorých cechov. Jedným z novodobejších remesiel, ktorých tradícia pretrváva dodnes, je rezbárstvo. Začiatky siahajú do 17. storočia. K jeho najväčšiemu rozmachu došlo však až na prelome 19. – 20. stor. zásluhou rajeckého rodáka Jozefa Brieštenského, ktorý v Rajci založil prvé rezbárske družstvo na Slovensku vôbec (1908). Významným žiakom J. Brieštenského bol aj Jozef Pekara, ktorý je autorom Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej (zomrel v r. 2005). Významným špecifickým remeslom bolo i organárstvo. Spája sa predovšetkým s rodinou Pažických.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 579

[0] Komentárov