Pažravci v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
5/21

Pažravci v Žiline

premietanie (slideshow)
Pažravci v Žiline


Výsledok pažravcov na Hlinách - ako po veternej smršti

(Foto: 26. novembra 2009)

Zničená zeleň medzi gymnáziom a Hlinskou ulicou (vľavo), kde bolo vyrúbaných 143 stromov. Za jediný deň (16. 11. 2009), dokázala firma vyrúbať takmer 143 stromov, ktoré tvorili izolačnú zeleň medzi gymnáziom a Hlinskou ulicou. Počas jedného dňa stihli ihličnaté a listnaté dreviny rozrezať, odviezť a plochu vyčistiť ako keby tam nič nerástlo. V ďalších dňoch, aj počas štátneho sviatku 17. 11. 2009, bol skutok dokonaný, kedy boli zničené posledné jedince na pozemku.
Firma RENOX invest, spol. s r.o. dostala súhlas od Mesta Žilina dňa 8. 11. 2006 na výrub 143 stromov, ktorý mal platnosť tri roky. Podľa vyjadrenia mesta majitelia pozemku sa už niekoľko rokov snažia získať súhlas od mesta na realizáciu výstavby na uvedenom pozemku, a týmto krokom sa teraz snažia vydierať mesto, aby dostali súhlasné stanovisko na svoj investičný projekt. Mesto podnikne údajne všetky kroky, aby uchránili túto lokalitu od zahusťovania.

Zoznam stromov: Pinus nigra (borovica) 24 ks, Pinus sylvestris (borovica) 12 ks, Pseudotsuga menziesi (duglaska) 19 ks, Picea pungens (smrek) 6 ks, Pinus strobus (borovica) 7 ks, Aesculus hippocastanum (pagaštan) 3 ks, Abies cocolor (jedľa) 4 ks, Larix decidua (smrekovec) 1 ks, Picea omorica (smrek) 13 ks, Malus domestica (jabloň) 3 ks, Betula pendula (breza) 6 ks, Sorbus aucuparia (jarabina) 4 ks, Populus nigra (topoľ) 41 ks.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 829

[1] Komentárov

Milan - Streda 18 November 2009 19:37

Vyzerá to ako po veternej smršti.