Spomíname! — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
18/21

Spomíname!

premietanie (slideshow)
Spomíname!


143 stromov na Hlinskej ulici bolo vyrúbaných (od chodníka vľavo)

(Foto: 10. mája 2008)

Obyvatelia sídliska Hliny sa 16. 11. 2009 prebudili do nepríjemného dňa. Za jediný deň dokázala vyrúbať firma celú zeleň medzi gymnáziom a Hlinskou ulicou. Počas toho dňa stihli ihličnaté a listnaté dreviny rozrezať, odviezť a plochu vyčistiť ako keby tam nič nerástlo. Súkromný podnikateľ konal na základe trojročného rozhodnutia.

Zoznam stromov: Pinus nigra (borovica) 24 ks, Pinus sylvestris (borovica) 12 ks, Pseudotsuga menziesi (duglaska) 19 ks, Picea pungens (smrek) 6 ks, Pinus strobus (borovica) 7 ks, Aesculus hippocastanum (pagaštan) 3 ks, Abies cocolor (jedľa) 4 ks, Larix decidua (smrekovec) 1 ks, Picea omorica (smrek) 13 ks, Malus domestica (jabloň) 3 ks, Betula pendula (breza) 6 ks, Sorbus aucuparia (jarabina) 4 ks, Populus nigra (topoľ) 41 ks.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1185

[0] Komentárov