Totálna likvidácia — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
9/21

Totálna likvidácia

premietanie (slideshow)
Totálna likvidácia


Zničená zeleň na Hlinskej ulici - vyrezávanie posledných jedincov

(Foto: 16. novembra 2009)

Obyvatelia sídliska Hliny sa 16. 11. 2009 prebudili do nepríjemného dňa. Za jediný deň dokázala vyrúbať firma vyrúbať takmer 143 stromov, ktoré tvorili izolačnú zeleň medzi gymnáziom a Hlinskou ulicou. Počas toho dňa stihli ihličnaté a listnaté dreviny rozrezať, odviezť a plochu vyčistiť ako keby tam nič nerástlo.
Firma RENOX invest, spol. s r.o. dostala súhlas od Mesta Žilina dňa 8. 11. 2006 na výrub 143 stromov, ktorý mal platnosť tri roky. Podľa vyjadrenia mesta majitelia pozemku sa už niekoľko rokov snažia získať súhlas od mesta na realizáciu výstavby na uvedenom pozemku, a týmto krokom sa teraz snažia vydierať mesto, aby dostali súhlasné stanovisko na svoj investičný projekt. Mesto podnikne všetky kroky, aby uchránili túto lokalitu od zahusťovania.

Zoznam stromov: Pinus nigra (borovica) 24 ks, Pinus sylvestris (borovica) 12 ks, Pseudotsuga menziesi (duglaska) 19 ks, Picea pungens (smrek) 6 ks, Pinus strobus (borovica) 7 ks, Aesculus hippocastanum (pagaštan) 3 ks, Abies cocolor (jedľa) 4 ks, Larix decidua (smrekovec) 1 ks, Picea omorica (smrek) 13 ks, Malus domestica (jabloň) 3 ks, Betula pendula (breza) 6 ks, Sorbus aucuparia (jarabina) 4 ks, Populus nigra (topoľ) 41 ks.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 963

[0] Komentárov