Nám. sv. Floriána — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
5/27

Nám. sv. Floriána

premietanie (slideshow)
Nám. sv. Floriána


Varín

Námestie sv. Floriana
(Foto: 12. 8. 2008)

Varín patrí medzi najvýznamnejšie obce v okolí Žiliny. Leží v Žilinskej kotline na vyvýšenej terase v blízkosti ústia rieky Varínky do Váhu. Prvým písomným dokladom o obci je listina Bela IV. z roku 1254. Život v obci úzko súvisel s hradom Varín (Starý hrad) a s jeho vlastníkmi. Významnou okolnosťou bolo založenie farnosti o čom je písomný záznam od roku 1200. Varín, ako zemepánske mesto bol úzko spätý od roku 1443 až do znárodnenia v roku 1948 s rodinu Pongráczovcov, ktorá patrila medzi medzi najbohatšie šľachtické rody v Uhorsku. Mestské výsady potvrdil v roku 1501 Vladislav II. a v roku 1575 Maximilián II. Erb Varína pochádza z roku 1416. Aj dnes pri jeho vývoji vidieť mestský charakter. Najvýznamnejšou historickou pamiatkou je Kostol Najsvätejšej Trojice s hrobkou rodiny Pongrácovcov. Námestie sv Floriána uprostred obce má obdĺžnikový tvar so zástavbou domov okolo. Uprostred námestia sa nachádza budova Obecného úradu Varín, park s pamätníkmi a kaplnkami. Varín žije turistickým ruchom, je vstupnou bránou do Malej Fatry. Vo Varíne žije asi 3500 obyvateľov.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 2638

[0] Komentárov

Pridať komentár