Základná škola Varín — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
2/27

Základná škola Varín

premietanie (slideshow)
Základná škola Varín


Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne

(Foto: 8. 9. 2013)

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, 013 03 Varín.
Tel. riaditeľ: 041/569 23 37, MŠ: 041/569 21 29, Školská jedáleň: 041/569 21 27, mob. riaditeľ: 0911 221 994, e-mail riaditeľ: riaditel@skola-varin.sk, web: www.skola-varin.sk.
Ostatné kontaktné údaje sú na web. stránke školy.

História: Presný záznam o zriadení prvej školy na území Varína sa nezachoval. Známe je len, že 19. augusta 1568 prijal miesto na varínskej škole Mojžiš Bánovsky. S výstavbou novej budovy školy sa začalo 13. októbra 1947 a dokončená bola v júni 1951. Škola mala v tom čase názov Stredná škola vo Varíne a v jej priestoroch sa nachádzalo 11 učební, jedna špeciálna učebňa určená na výtvarnú výchovu, telocvičňu a šesť kabinetov. Učiteľský zbor bol 14-členný a školu v tom čase navštevovalo 378 žiakov rozdelených do 10 tried. V nasledujúcom školskom roku pribudla školská jedáleň. (Text je prevzatý z web. stránky školy, kde si prečítajte viac o histórii a súčasnosti školy vo Varíne.)Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2765

[0] Komentárov

Pridať komentár